کپسول آتش نشانی مناسب آشپزخانه

آشپزخانه ها معمولاً یک فضای خطرناک هستند و اطمینان از رعایت استانداردهای ایمنی در برابر آتش بسیار مهم است. آنها معمولاً شامل چندین خطر آتش سوزی از مواد قابل احتراق جامد تا رسانه های پخت و پز با درجه حرارت بالا هستند.

کپسول آتش نشانی مناسب آشپزخانه