کپسول آتش نشانی مناسب در دفاتر

برای اکثر دفاتر مدرن بزرگترین خطر آتش سوزی ، مواد قابل احتراق جامد به شکل مبلمان و سطل های زباله کاغذ و وسایل برقی به صورت رایانه ، مانیتور ، استریو و کتری است.