حریق خودروی پراید در حال سوختگیری

اخبار روز بایاسیلندر – خبرهایی در مورد حیطه کاری کپسول آتش نشانی بایا و ایمنی و امنیت