شرکت سامان صنعت بایا تولید کننده کپسول های آتش نشانی و تحت فشار