آزمایشگاه و کنترل کیفی

دامنه فعالیت آزمایشگاه سامان صنعت بایا: آزمون دوره ای سیلندرهای گاز سیلندرهای فولادی بدون درز

تعاریف :

1 – تعیین هویت سیلندر:

شناسایی و پذیرش سیلندر، قبل از اقدام به هرگونه عملیات ،اطلاعات مربوط به سیلندر ، محتویات و مالکیت آن باید مشخص شود بعنوان مثال  با استفاده از داده های روی برچسب و نشانه گذاری ها مطابق استاندارد ملی ایران به شماره 9425

کپسول آتش نشانی

2- بازرسی چشمی خارجی:

برای بازرسی چشمی قبل از هر کاری باید محصولات خوردگی ، قیر، روغن و تمام پوشش هایی که چسبندگی خود را از دست داده اند باید تمیز کاری شوند که این کار می تواند با روش ساچمه پاشی و … انجام شود در ضمن اگر برای برداشتن پوشش ها نیاز به حرارت باشد دمای سیلندر به هیچ وجه نباید از ° C300 تجاوز نماید.

دستورالعمل بازرسی :
سطح خارجی هر سیلندر باید برای عیوب زیر بازرسی گردد.
الف)فرورفتگی ، بریدگی ، شیار ، برآمدگی ترک ، لایه لایه شدن یا فرسودگی بیش از حد ته سیلندر
ب)آسیب ناشی از حرارت شعله یا سوختگی قوس برق ، مطابق با استاندارد ملی 6792 به جدول (ب-1) مراجعه شود.
پ)خوردگی سیلندر مطابق با استاندارد ملی 6792 به جدول (ب-2)مراجعه شود.
ت)سایر عیوب مانند ناخوانا بودن مشخصات نشانه گذاری اشتباه یا غیرمجاز
ث)سلامت کلیه متعلقات دائمی مطابق با استاندارد ملی6792 به جدول (ب-1) مراجعه شود.
ح)پایداری در حالت عمودی مطابق با استاندارد 6792 به پیوست (ب) مراجعه شود.

5)بازرسی رزوه گلویی سیلندر:

رزوه های گلویی سیلندر به لحاظ کامل بودن شکل دنده و تمیزی و عدم وجود براده و دیگر خرابی ها مورد بازرسی قرار می گیرد. در صورتی که دنده ها دارای براده  باشد و تمیزی و شکل دنده دچار مشکل باشد می توان در صورت امکان قلاویز کاری نمود تا رفع عیب شوند. جزئیات بیشتر در استاندارد ملی 6792

6)آزمون تایید فشار :

هر سیلندر که با الزامات آزمون فشار تایید مطابقت  نداشته باشد باید معدوم شود . در این آزمون لازم است که فشار درون سیلندر  تا رسیدن به فشار آزمون به تدریج افزایش یابد سیلندر باید به مدت حداقل 30 ثانیه در فشار آزمون نگه داشته شود و دراین مدت سیلندر نباید به منبع فشار مرتبط باشد و همچنین نباید کاهش در فشار یا علائمی از نشتی مشاهده گردد.

7)آزمون انبساط حجمی:

در این آزمایشگاه از روش آزمون سیلندر با استفاده از (واترجکت) استفاده می شود.

سیلندر باید حداقل به مدت 30 ثانیه در فشار آزمون نگه داشته شود سپس عدد روی لوله آب نما ثبت می شود، دقت شود که انبساط دائمی سیلندر نباید از 10 درصد انبساط حجمی کمی سیلندر بیشتر باشد درصورتی که این عدد از 10 بیشتر شود، سیلندر مورد نظر مردود می باشد مطابق استاندارد ملی 6792

8)خشک کردن :

داخل هر سیلندر باید با یک روش مناسب در دمایی که از ° C300 تجاوز نکند بلافاصله پس از آزمون فشار هیدرولیک کاملا خشک شود به طوری که اثری از آب باقی نماند.

.

9)بررسی وزن سیلندر:

تعیین وزن قابل قبول هر سیلندر در آزمایشگاه به دو صورت بررسی وزن خالص یا وزن خالی طبق مندرجات حک شده روی شانه ی سیلندر انجام می شود و براساس نتایج به دست آمده در هر مرحله از آزمون و بازرسی دوره ای می توان نسبت به رد یک سیلندر تصمیم گرفت مطابق استاندارد ملی6792.