کپسول آتش نشانی مناسب استفاده در انبارها

 

در بیشتر انبارها بسته بندی زیادی وجود دارد و امکان برخی تجهیزات الکتریکی وجود دارد. از آنجا که انبارها معمولاً دارای فضای وسیع تری نسبت به اکثر اتاق ها هستند ، معمولاً نصب کپسول های آتش نشانی بزرگتر برای پوشاندن فضای بیشتر توصیه می شود.

کپسول آتش نشانی مناسب استفاده در انبارها