کپسول آتش نشانی مناسب جهت استفاده در انبارها

در بیشتر انبارها بسته بندی زیادی وجود دارد و امکان برخی تجهیزات الکتریکی وجود دارد. از آنجا که انبارها معمولاً دارای فضای وسیع تری نسبت به اکثر اتاق ها هستند ، معمولاً نصب خاموش کننده های بزرگتر برای پوشاندن فضای بیشتر توصیه می شود.