کپسول آتش نشانی مناسب استفاده در انبارها

 

انباشت کالاها و مواد اولیه در انبارها ، در زمان آتش سوزی خطر آفرین است . به سبب چینش انبوه کالاها در این مکان و عدم دسترسی آزادانه به تمام قسمت ها لازم است کپسول آتش نشانی مناسب در انبار و تمهیدات ایمنی و اطفا حریق به درستی اجرا شوند.

هر نوع ماده قابل اشتعال نیازمند خاموش کننده ویژه ای است و به منظور شناخت بیشتر از گروه های آتش و انواع مواد قابل اشتعال اینجا کلیک کنید .

مساحت انبار و حجم مواد انبار شده در نوع سیستم اطفا تاثیر گذار است . بر اساس ” ضوابط ملاک عمل سامانه های اطـفای حـریق” سازمان آتش نشانی در ساختمان های صنعتی پرخطر میبایست در فواصل طولی 9 متر، یک سیلندر آتش نشانی 6 کیلوگرمی نصب گردد.

در مورد خاموش کننده های دستی ، نحوه و ارتفاع نصب سیلندر حائز اهمیت است . بست های دیواری میبایست به صورت ایمن، ثابت و با استحکام بر روی دیوار نصب شوند تا از سقوط سیلندر و حوادث ناگوار در اثر سقوط سیلندر جلوگیری به عمل آید.

در زمان نیاز و بروز آتش سوزی سیلندر آتش نشانی به آسانی قابل جدا سازی از بست نگه دارنده باشد و از اتصال غیر استاندارد سیلندر به بست یا دیوار اکیدا خودداری شود. همچنین خاموش کننده های دستی به هیچ عنوان نباید بر روی زمین قرار گیرند . در ادامه راهنمای تصویری نصب سیلندر بر روی بست دیواری قابل ملاحضه است .

راهنمای تصویری نصب سیلندر

راهنمای تصویری نصب سیلندر

همچنین خاموش کننده های داخل ساختمان باید با فاصله مناسب از هم و ترجیحاً نزدیک دربهای خروج باشد.حداقل یک عدد از خاموش کننده هایی که داخل واحد نصب میشود، باید در مجاورت درب خروج یا حداکثر در فاصله ی 3متری از آن باشد.

توجه شود که در زمان انبارش کالا و چیدمان متریال یا محصولات ، مسیر های عبوری مناسب و استاندارد برای حرکت اطفاگر در نظر گرفته شود و از انباشت کالاها به صورت متراکم خودداری شود. قرارگیری متراکم کالا سبب میشود آتش سوزی به کالاهای بیشتری آسیب وارد کند و نیز امکان جداسازی و تخلیه انبار ممکن نباشد .

کپسول آتش نشانی مناسب استفاده در انبارها