کپسول آتش نشانی مناسب استفاده در راه پله ها

راه پله ها یک قسمت اساسی در هر راه فرار هستند و باید از انسداد آنها دور بمانید. آنها معمولاً دارای خطرات محدود آتش سوزی هستند اما مکان کلیدی برای دسترسی کپسول آتش نشانی از مکانهای مجاور هستند.