کپسول آتش نشانی مناسب استفاده در پذیرایی ها

به دلیل طبیعت متنوع مناطق پذیرایی ، خطرات آتش سوزی معمولاً به طور گسترده گسترش می یابد. بنابراین خاموش کننده انتخاب شده باید طیف وسیعی از خطرات را پوشش دهد.

کپسول آتش نشانی مناسب در پذیرایی ها