نوشته‌ها

راه پله ها یک قسمت اساسی در هر راه فرار هستند انتخاب کپسول آتش نشانی مناسب استفاده در راه پله ها خیلی مهم است

کپسول آتش نشانی مناسب استفاده در پذیرایی ها به دلیل طبیعت متنوع مناطق پذیرایی ، خطرات آتش سوزی معمولاً به طور گسترده گسترش می یابد…